Cases

I løbet af kurset vil du støde ind i masser af cases. Alle cases vil tage udgangspunkt i den klient der kan komme ind ad døren i din klinik.

Du kan altså for hver case forvente en video, der lægger ud med en række symptomer og/eller observationer – evt. viden som klienten har leveret på forhånd. Vi fortæller dig, hvornår du med fordel kan trykke ‘pause’ og lave dine egne formodninger om klientens helbredstilstand. Samtidig vil vi typisk opfordre dig til, at vurdere, om du vil behandle klienten, om du vil sende vedkommende til læge efter behandlingen, eller om du vil bede klienten gå igen – og fortsætte direkte ned til lægen.

Herefter følger vi op på klientens helbred, hvilke sygdomme vedkommende kunne have – baseret på den viden vi ligger inde med.