Eksamen

Al materiale på denne online platform skal gennemgåes inden en indstilling til eksamen. Der er afleveringsopgaver for hvert modul som ligeledes skal være godkendte. Når dette er i orden indstilles du til eksamen. Det er dit eget ansvar at aflevere opgaver rettidigt, og at have en skriftlig indstilling til eksamen SENEST 1 uge før eksamen.

Du er selv ansvarlig for at gennemgå materialet og aflevere opgaver i tide. Du er som udgangspunkt tilmeldt eksamen 12 mdr efter kursusstart (eller tættest herpå). Dato kan afklares individuelt. Afmeldingsfristen er 14 dage før eksamen, ellers er et eksamensforsøg brugt, og du betaler selv for et nyt.

Du vil se eksempler på eksamensopgaverne undervejs i kurset her. Blandt andet er alle afleveringsopgaver eksempler på eksamensopgaver.

Eksamen

Eksamen er en 4 timers skriftlig eksamen med fremmøde. Du skriver i hånden, på det udleverede papir.

Næste eksamensdato er Mandag d. 7. Juni 2021 kl. 10.00 – 14.00.

Eksaminationen består af en sammensætning af opgaver fra eksamensbanken. Denne eksamensbank består af en række eksamensspørgsmål, som du kender på forhånd. Du finder alle spørgsmål i eksamensbanken længere nede på denne side. Du får kun udleveret spørgsmålene, ikke svarene.

Eksamensspørgsmålene

Eksamensspørgsmålene er inddelt i 2-points spørgsmål, 6-points spørgsmål og 10-points spørgsmål.

Som udgangspunkt skal du kunne svare på 2-points spørgsmål med 1-2 linjer, og det forventes at du kan dem udenad.

Du skal kunne svarer kort på 6-points spørgsmålene – forvent en længde på ca. 4-6 linjer. Det er en fordel, hvis du kan svare på disse opgaver uden hjælpemidler.

10-points spørgsmålene minder om essay-opgaver, og kræver en længere og dybere forklaring.

Eksamenssættet

Opgaverne er fordelt på følgende måde:

  • 8 spørgsmål til 10 point
  • 10 spørgsmål til 6 point
  • 10 spørgsmål til 2 point

I alt 28 spørgsmål til 160 point

Eksamen vurderes bestået/ikke bestået. En bestået prøve kræver minimum 2/3 rigtig besvarelse = min. 107 point.

Eksamensbanken

Du får adgang til alle eksamensopgaverne, som er i eksamensbanken. Ud fra disse opgaver sammensættes den endelige eksamen. Du må have dine egne besvarelser med til eksamen. Din underviser udleverer ikke svarene, men retter i afleveringsopgaverne, som er en del af eksamensbanken. Du finder opgaver som ikke er udleveret i afleveringsopgaverne på en pdf-fil her.

Selve eksamen

Du løser så mange opgaver du kan uden hjælpemidler. Du bruger en sort kuglepen til at løse opgaverne med.

Når du har løst så meget som muligt uden hjælpemidler, får du udleveret en rød kuglepen og afleverer den sorte kuglepen. Du tager samtidig alle hjælpemidler frem, og løser nu resten af opgaverne.

Opgaver løst uden hjælpemidler tæller 100% af pointsatsen. Opgaver løst med hjælpemidler tæller 50% af pointsatsen.

Når du er færdig med din opgave, afleverer du både din opgave samt det udleverede eksamenssæt.

Se i øvrigt Information til eksamen. Her er samtlige retningslinjer beskrevet.

Eksamenssættet må ikke forlade eksaminationslokalet.

Eksamen er, medmindre andet er angivet, kl. 10-14.

Adressen er:

Gretbjerghus, Hejsagervej 91, 6100 Haderslev

Planlagte eksamensdatoer:

7. juni 2021

1. november 2021

2. maj 2022

31. oktober 2022


Husk, er du ikke indstillet til eksamen senest 1 uge før eksamen, kan du ikke gå op. Det betragtes som et spildt eksamensforsøg i et sådant tilfælde, og du har mulighed for at tilmelde dig igen på et senere tidspunkt. Priserne ser du her under ‘Levering og fortrydelsesret for digitale produkter’, ‘Særligt gældende for Anatomi, fysiologi og Sygdomslære’