Lektion 1.3 – Immunologiske reaktioner

Immunologiske reaktioner

Immunsystemet har en række forskellige måder at udløse en inflammation på. Disse fire typer ser vi på her, ligesom vi runder begreberne allergi og autoimmunitet, som vi også vender tilbage til senere.

Fremgangsmåde

  1. Læs kapitel 1.3 s. 39-46 i bogen.
  2. Noter løbende tvivlsspørgsmål.
  3. Løs alle studiespørgsmål.
  4. Se videoen herunder.
  5. Tjek at du har fået svar på alle spørgsmål du måtte have til dette modul – hvis ikke, så send en mail med det samme.

Download slides til videoen her.