Lektion 11.2 – Case 26

Du får en række korte cases igennem kurset, hvis formål er at få sygdomslæren ind i din klinik.

Du får oplysninger om din klient, og kan derefter pause videoen og skrive følgende ned:

  • Hvad fejler din klient?
  • Hvad ved du om sygdommen?
  • Skal du behandle på din klient?
  • Hvordan kan hans/hendes sygdom behandles?
  • Er der komplikationer, og i så fald hvilke, forbundet med sygdommen?

Når du har skrevet alt ned du ved, trykker du play igen, og gennemgår dine svar.