Lektion 6.3 – Børnevaccinationsprogrammet

Vaccinationer er et virkelig omdiskuteret emne, der kan få sindene i kog hos rigtig mange. Det er jo vores børn vi taler om! I en SoMe verden, hvor mennesker taler voldsomt og grimt til hinanden kan det være svært at have en holdning, som går imod strømmen. Vi oplever selv i klinikken, flere unge mødre, som overvejer til- eller fravalg af vaccinationer, men som faktisk ikke har nogen at tale med omkring det valg. De ved, at de bliver lynchet af venner og familie, og de frygter disse reaktioner så meget, at de ofte føler sig pressede til at vaccinere, selvom de måske i bund og grund ønsker at lade være.

Vi vil derfor rigtig gerne opfordre dig til at se på argumenterne for og imod vaccinationer, klarlægge din egen holdning, uanset om du har børn eller ej og om de er vaccinerede eller ej. Vi synes, det er vigtigt, at vi som komplementære behandlere er åbne for de forskellige argumenter, fordi vi reelt set ikke kender sandheden her.

Lad os tage en snak om emnet i facebook-gruppen. Vi er i et lukket forum, og grimt sprog bliver ikke accepteret. Her er plads til alle holdninger, og der er rum til, at vi lytter og lære af hinanden! Vi håber, at det kan gøre os alle rustet til at møde vores klienter hvor de er, og skabe et trygt rum for dem, til at dele deres overvejelser. Uanset vore egne holdninger. Vi håber, at vi alle kan hjælpe vores klienter videre i deres beslutning, til de får taget det valg, der er helt rigtig for dem!

Fremgangsmåde:

  • Undersøg alt hvad du har brug for omkring vaccinationer
  • Tag snakken med din partner, hvis du har en

Del med os andre i facebook-gruppen:

  • Er du for eller imod vaccination? Eller måske kun for nogle af dem? Og i så fald hvilke?
  • Fortæl om baggrunden for din holdning
  • Fortæl om dine usikkerheder forbundet med din holdning
  • Er der viden, som kunne gøre din holdning mere klar eller sikker?
  • Har du vaccineret dine børn?
  • Er du selv vaccineret?
  • Vil du vaccinere (dig selv og/eller dine børn) hvis du skal rejse til risikofyldte lande?
  • Er der andet her, du ønsker at dele med os?

Husk – du bestemmer selv hvad du ønsker at svare på. Vi beder jer alle indtrængende om at respektere, at gruppen er et lukket forum, og det vi deler der, bliver der.

Download slides til videoen her.