Lektion 9.1 – Blodsygdomme

Sygdomme i blodet er især anæmier og leukæmier. Vi ser på de forskellige typer af sygdomme der kan findes i blodet i dette modul.

Fremgangsmåde

  1. Læs kapitel 2.4 s. 213-228 i bogen.
  2. Noter løbende tvivlsspørgsmål.
  3. Løs alle studiespørgsmål.
  4. Se videoen herunder.
  5. Tjek at du har fået svar på alle dine spørgsmål – hvis ikke, så send en mail med det samme.