Resume af Kapitel 1

Det Anatomiske Kompas, er en række begreber og inddelinger af kroppen, som hjælper os med at forstå hinanden når vi taler om anatomi og fysiologi. Det er meget lig de regler der er gældende når vi læser et landkort – her læser vi bare kroppen i stedet for.

Alle begreber er beskrevet ud fra den anatomiske retsstilling, hvor hænderne vender fremefter.

Et medianplan går igennem kroppen vertikalt på midten, og inddeler kroppen i en højre og en venstre side. Planet skærer fra bagside til forside. Forskubbes linien så den ikke ligger i midten men længere mod højre eller venstre, kaldes den et saggitalplan. Et horisontalplan skærer kroppen over horisontalt.

Et frontalplan skærer kroppen fra top til tå, men inddeler i en forside og en bagside.

En række begreber er knyttet til det anatomiske kompas, som er gavnlige at have styr på:

Superior/kranial, lateral, posterior/dorsal, anterior/ventral, inferior/kaudal, superficiel, profund, ekstern, intern, proksimal, distal.

Figur 2 s. 15

Fokuspunkter:

  • Det anatomiske kompas herunder alle planer og begreber