Resumé af Kapitel 15

Knoglelære

Skelettets funktioner:

 • Afstive kroppen
 • Danne hæfte for led/muskler
 • Beskyttende funktion
 • Indeholder kalk
 • Indeholder den røde knoglemarv

Knoglens generelle opbygning:

 • Rørknogler
 • Flade knogler
 • Korte knogler
 • Uregelmæssige knogler

En rørknogle er opbygget af et midterstykke (diafyse), endestykker (epifyser) og epifyseskiver. Omgivet af periost (danner forbindelse mellem knolger og sener, leverer blodkar og nerver og har betydning for knoglens tykkelsesvækst). Rød knoglemarv findes i rørknoglernes proximale ender samt brystben, ribben, ryghvirvler, skulderblade, bækken og kranium som voksen. Den resterende del er gul knoglemarv.

Skelettet:

Ledlære

Uægte led: Danner forbindelse uden ledhule og findes som fibrøse led eller kartilaginøse led.

Ægte led: Danner forbindelse med ledhule. Ledflader er beklædt med hyalin brusk, som nedsætter slitage på knoglevævet, nedsætter friktion og optager tryk. Synovialmembranen danner ledvæske som smører leddet og ernære ledbrusken. Den danner desuden en omslagsfold. Ledkapsel og ledbånd danner det yderste lag af æleddet og sørger for at stabilisere og styrke leddet, at opsuge stoffer fra ledhulen samt indeholder sensoriske nerver med betydning for muskelsansen.

Inddeling af ægte led:

 • Kugleled
 • Ægled/elipsoidled
 • Sadelled
 • Drejeled
 • Hængselled
 • Glideled

Leddenes bevægelser: Fleksion, ekstension, adduktion, abduktion, supination, pronation, cirkumduktion

Muskellære

 • Dynamisk og statisk muskelarbejde: afhængigt af om bevægelsen er stationær eller dynamisk.
 • Aerobt (med ilt) og anaerobt (uden ilt) muskelarbejde
 • Hypertrofi og atrofi – tilstande som opnås ved enten overdreven aktivitet eller inaktivitet
 • Motorisk enhed: har betydning for hvor groft eller fint muskelarbejde der kan udføres. Koblet til mange muskelfibre= groft, koblet til få = fint. En motorisk enhed består af: nervecellen, axonet med forgreninger og de tilknyttede muskelfibre.
 • Muskeltonus (antal aktiverede motoriske enheder)
 • Den tværstribende muskulaturs funktioner: Bevidste bevægelser, pumpefunktion for venøst blod og lymfe, åndedræt, kropssprog, ringmuskulatur, beskyttelse, bugprassen i forbindelse med tømning af endetarm, blære, mavesæk eller ved en fødsel, varmeproduktion.
 • Musklens grundlæggende opbygning

Bevægeapparatet

Fokus på alle muskler, men i særdeleshed muskler i skulderbæltet og hofte/sæde/bækken.

Rygsøjlen er opbygget af 33 ryghvirvler (7 cervicale hvirvler, 12 brysthvirvler, 5 lændehvirvler, 5 sakrale hvirvler og halebenet, bestående af 4 hvirvler), lordoser og kyfoser, opbygningen af de enkelte hvirvellegemer varierer.

Fokuspunkter

Knoglelære

 • Skelettets funktioner
 • Skelettets generelle opbygning
 • Knoglens generelle opbygning
 • Navne på de primære knogler i skelettet (fig. 332 s. 515)

Ledlære

 • Uægte led – opbygning og inddeling
 • Ægte led – opbygning og inddeling (inkl. eksempler på hver type)
 • Leddenes bevægelser: Fleksion, ekstension, adduktion, abduktion, supination, pronation, cirkumduktion

Muskellære

 • Dynamisk og statisk muskelarbejde
 • Aerob og anaerobt muskelarbejde
 • Hypertrofi og atrofi
 • Motorisk enhed
 • Muskeltonus
 • Den tværstribende muskulaturs funktioner
 • Musklens grundlæggende opbygning

Bevægeapparatet

Fokus på alle muskler, men i særdeleshed muskler i skulderbæltet og hofte/sæde/bækken.

Opbygning af rygsøjlen og de enkelte hvirvler